Bulgaristan vizesi oturum ve çalışma izni

Bulgaristan Oturum İzni Nasıl Alınır?

Bulgaristan D tipi  vize, ilgili ülkede uzun süre konaklamak isteyen kişiler tarafından talep edilir. Başvuru sahipleri D vizeyi aldıktan sonra  Bulgaristan oturum kartı başvurusu yapabilir. Turizm, iş gezisi, transit, aile ziyaret amaçlı vizeler D tipi vize kategorisine girmez. Bu vizeler kısa süreli seyahatleri kapsamaktadır. Kısa süreli seyahatler başvuru sahibine en fazla 90 günlük kalış izni verirken uzun süreli kalış vizesi olan D tipi vizeler kişilere 90 günden fazla konaklama hakkı verir. Bu vizenin talep edilebilmesi için konsolosluk birimine uzun süre ikamet etmeyi gerektiren nedenler sunulması gerekir. Sunulan sebeplerin doğruluğunu kanıtlayan evraklar da başvuruda sunulmalıdır.. Kişi Bulgar vatandaşı ile evlenmiş ve bu sebeple Bulgaristan’da uzun süre ikamet etmeyi istiyorsa evliliğinin geçerli olduğunu konsolosluk birimine resmi belgelerle kanıtlaması gerekir. Eğer sunulan evraklar gerçeği yansıtmazsa yapılan başvuruların ret ile sonuçlanır.

D tipi vize kapsamında başvuru yapılabilecek bir başka durum ise kişinin Türkiye’de bulunan şirketinin Bulgaristan’da ticari temsilciliğini açmış olması durumudur. Bulgaristan’da  açılan bu şirket üzerinden D tipi vize başvurusu yapılabilmektedir. Temsilcilik açmak için vergi borcunun olmadığını gösterir belge, temsilciliğin bulunduğu adres için en az 1 yıllık kira kontratı veya tapu belgesi, şirket evrakları gibi belgelerin verilmesi gerekir. Sayılan durumlara ek olarak eğitim ve tedavi amacıyla talep edilen D tipi vize ile emekli olanların ve göçmen vatandaşların uzun süreli kalış için talep ettikleri D tipi vize kategorileri de bulunmaktadır. Öğrencilerin Bulgaristan’daki okula kabulünü gösteren belgeleri, emeklilerin emekliliğini kanıtlayan belgeleri, tedavi amacıyla seyahat edenlerinse tedavi göreceği sağlık kuruluşundan aldığı belgeleri başvuru için vermesi gerekir. Göçmen vatandaşların isim denklik belgesi ve Bulgaristan doğum belgesini öteki gerekli evraklarıyla birlikte ibraz etmesi gerekir.

Bulgaristan Elçiliği İnternet Sitesi

Bulgaristan vize ücretleri